innabajka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
"INNA BAJKA"

„Pomaganie Przez Ubranie”
Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin „INNA BAJKA” zaprasza całą społeczność szkolną do udziału w projekcie „Pomaganie Przez Ubranie”. Dzięki udziale w tej akcji możesz wspomóc nasze Stowarzyszenie i pozbyć się góry niepotrzebnych ubrań. Jak to działa?

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin INNA BAJKA zostało zarejestrowane 25.04.2008 roku przez Sąd Rejonowy w Łodzi
      
(XX Wydział Krajowego Sądu Rejestracyjnego) pod numerem KRS: 0000304698.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego
      
Powstało ono z inicjatywy rodziców i nauczycieli uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.
  


Osoby realizujące obowiązek szkolny w Zespole  Szkół Specjalnych to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z  różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, wymagające odpowiedniej,  specjalistycznej pomocy, opieki, nauki, a często i rehabilitacji.
      
    

      W ZSS uczą się osoby z lekkim, umiarkowanym,  znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, wśród nich są  dzieci z Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, dzieci  autystyczne, niedowidzące i niedosłyszące, poruszające się wyłącznie  przy pomocy wózka inwalidzkiego.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
"INNA BAJKA"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
Wróć do spisu treści