projekt 6 - innabajka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści
    0d  07 - do 11 maja roku 2012 w ramach, opracowanego przez nasze  Stowarzyszenie, projektu ekologicznego pt.: „Tropem skrzydlatych  przyjaciół” trzydziestoosobowa grupa dzieci wyjedzie na zajęcia  edukacyjno-warsztatowe do gospodarstwa agroturystycznego „Synowcówka”  umiejscowionego w Tkaczewskiej Górze.

Projekt  obejmuje  zagadnienia zawarte w bloku tematycznym:   
„Ptasie ogrody – chrońmy bioróżnorodność”.    
Podstawowe cele naszych działań edukacyjnych to:   
- propagowanie i wdrażanie proekologicznych, prozdrowotnych postaw,    
- promowanie aktywnego wypoczynku na łonie przyrody, zdrowego stylu życia,   
- niwelowanie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z różnym rodzajem i stopniem upośledzenia umysłowego,    
- wspieranie i rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,   
- kształcenie umiejętności organizowania czasu wolnego.
Projekt jest realizowany w ramach programu „P&G. Żyj,  poznawaj, rozwijaj się.” realizowany przez Fundację Nasza Ziemia i  Procter & Gamble. Więcej na temat Konkursu: www.pgrozwija.pl


STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
"INNA BAJKA"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
Wróć do spisu treści