projekt 5 - innabajka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści
Projekt
     
„Wspólnie znaczy lepiej – zadbajmy o siebie” 2011


     
Współpraca z RCPS w Łodzi.
     
     
W październiku opracowaliśmy ofertę konkursową  „Wspólnie znaczy lepiej – zadbajmy o siebie”. Uchwałą Nr 1860/11 Zarządu  Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia  drugiego otwartego konkursu ofert o zlecenie realizacji zadań z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i  organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych będących do dyspozycji Województwa Łódzkiego-  oferta została rozpatrzona pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie w  wysokości 51.844,00 zł.
     
           Ofertę zaproponowaliśmy rodzicom  naszych uczniów oraz nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych. Obie grupy  beneficjentów wezmą udział w cyklu szkoleń i warsztatów mających na celu  podniesienie własnych  kompetencji w zakresie udzielania opieki i  pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez podejmowanie działań na rzecz  własnego rozwoju i umiejętności oraz korzystania z zasobów środowiska  lokalnego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.
     
     
Cykl szkoleniowy dla rodziców i nauczycieli obejmować będzie osiem typów zajęć:
     
1. wykłady dla nauczycieli z zakresu wypalenia zawodowego i jego  wpływu na  pracę z osobami niepełnosprawnymi – 6 godzin zajęć ze  specjalistą,
2. wykłady dla rodziców dotyczące problematyki  stresu i jego  wpływu na funkcjonowanie osobiste, społeczne i rodzinne oraz   konsekwencje w wychowaniu i wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego  – 6 godzin zajęć ze specjalistą,
3. warsztaty i treningi dla rodziców i nauczycieli dotyczące  umiejętności osobistych w zakresie zarządzania czasem, planowania  aktywności własnej –      16 godzin  zajęć ze specjalistą,
4. zajęcia dla rodziców z zakresu autoprezentacji i kreowania  własnego wizerunku jako sposobu na przełamywanie stereotypów i barier  społecznych dotyczących  funkcjonowania rodzin osób niepełnosprawnych –  20 godzin zajęć ze specjalistą,
5. treningi relaksacyjne dla rodziców i nauczycieli  mające na  celu wyćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, znoszeniem  napięcia emocjonalnego – 25 godzin zajęć ze specjalistą (16 godzin dla  rodziców i 9 godzin dla nauczycieli),
6. warsztat dla rodziców mający na celu nabycie umiejętności  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej –    6 godzin zajęć ze  specjalistą,
7. warsztaty dla nauczycieli kształtujące umiejętności współpracy w środowisku lokalnym -  4 godziny zajęć ze specjalistą,
8. zajęcia komputerowe dla rodziców  pozwalające na  nabycie  umiejętności poszukiwania pomocy w  instytucjach  działających na rzecz  osób niepełnosprawnych oraz nawiązywania kontaktu z  rodzicami innych  osób niepełnosprawnych jako wstęp do tworzenia grup wsparcia – 10 godzin  pracy ze specjalistą.
     
Realizacja oferty odbędzie się w terminie: 07.11.2011r - 31.12.2011r

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
"INNA BAJKA"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
Wróć do spisu treści