projekt 4 - innabajka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści
Projekt "Potrafię więcej!" 2011

     
Współpraca z PCPR w Zgierzu.
       
Ponownie opracowaliśmy projekt na wyjazdy do Synowcówki.
Zarząd Powiatu Zgierskiego przyznał dotację  Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  i Ich Rodzin „Inna  Bajka” w kwocie 17.778,00 zł na zadanie pn.:
       
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
b) rozwijają umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  
z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualn
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych.

 
Projekt  jest realizowany od 01 września do 31 grudnia 2011 roku. We wrześniu,  październiku i listopadzie 16-to osobowa grupa młodzieży wraz z pięcioma  opiekunami będzie wyjeżdżać do gospodarstwa agroturystycznego  „Synowcówka” położonego w Tkaczewskiej Górze. Każdy wyjazd obejmuje dwa  dni zajęć edukacyjno-warsztatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz dwa  noclegi.

Cele naszego zadania to przede wszystkim:
Lepsze przygotowanie uczniów Zespołu Szkół  Specjalnych do samodzielnego, na miarę swoich możliwości funkcjonowania w  społeczeństwie.
Niwelowanie dysproporcji w dostępie do zajęć  pozalekcyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  i  związanych z nią możliwości rozwoju w sferze psycho-społecznej.
  
W programie przewidujemy:
- cykl zajęć praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego,
- zajęcia psychoedukacyjne,
- zajęcia z zakresu edukacji teatralnej,
- zajęcia specjalistyczne z zakresu rewalidacji.
Oprócz specjalistycznych, obligatoryjnych zajęć uczniowie będą  poznawać atrakcyjne, dla niektórych nowe, sposoby spędzania czasu  wolnego.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
"INNA BAJKA"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
Wróć do spisu treści