projekt 3 - innabajka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści
Program "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się"

     
W ramach działalności Klubu Naszej Ziemi w roku 2011  ponownie przystąpiliśmy do Programu „P&G. Żyj , poznawaj, rozwijaj  się”. Zarejestrowaliśmy Klub naszego Stowarzyszenia pod nazwą „Suwarki” i  opracowaliśmy projekt z zakresu działu „Woda podstawa Życia”  zatytułowany: „Brzegami rzeki Bzury”. Zadanie realizowaliśmy w dniach:  19 i 20 maja 2011 roku, w Tkaczewskiej Górze. Wszystkie zajęcia  koncentrowały się wokół tematyki związanej z wodą. Zajęcia  specjalistyczne w ramach zaproponowanej dzieciom przez nas tematyki  przeprowadził p. dyrektor ZSS – Tadeusz Mazurkiewicz.
 
Adresatami zadania było 15 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. St. Kopcińskiego. Naszymi głównymi celami było:
    
 
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wzbogacenie wiedzy środowisku przyrodniczym,   
- uświadomienie potrzeby ochrony środowiska,    
- motywowanie do zachowań, działań  proekologicznych, prozdrowotnych,    
- stworzenie bliskiego kontaktu z przyrodą.

          
      

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
"INNA BAJKA"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
Wróć do spisu treści