projekt 2 - innabajka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści
Projekt "Ty też potrafisz!"

     
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Inna Bajka” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.
   
Zgodnie z Uchwałą Nr 14/33/2010 Zarządu Powiatu  Zgierskiego z dnia 11 marca 2010 r. przyznano dofinansowanie  Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Inna Bajka”  w kwocie 12.702,00 zł na zadanie pn.:
      
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:     
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,     
b) rozwijają umiejętność sprawnego komunikowania się z  otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i  niepełnosprawnością intelektualną,     
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych.
           
Projekt jest realizowany od 01 września do 31  grudnia 2010r. W skład projektu wchodzą  trzy weekendowe wyjazdy: we  wrześniu, październiku i listopadzie. Dwudziestoosobowa grupa młodzieży  wraz z opiekunami będzie wyjeżdżać do gospodarstwa agroturystycznego  „Synowcówka” położonego w Tkaczewskiej Górze. Każdy wyjazd obejmuje dwa  dni zajęć edukacyjno-warsztatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz dwa  noclegi.     
Cele naszego zadania to przede wszystkim:     
Lepsze przygotowanie uczniów Zespołu Szkół  Specjalnych do samodzielnego, na miarę swoich możliwości funkcjonowania w  społeczeństwie.     
Niwelowanie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych dla  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  i związanych z nią  możliwości rozwoju w sferze psycho-społecznej.
      
W programie przewidujemy:     
- cykl zajęć praktycznych z zakresu załatwiania spraw urzędowych,     
- zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego,     
- zajęcia psychoedukacyjne,     
- zajęcia z zakresu edukacji teatralnej,     
- zajęcia specjalistyczne z zakresu rewalidacji.
 
Oprócz specjalistycznych, obligatoryjnych zajęć  uczniowie będą poznawać atrakcyjne, dla niektórych nowe, sposoby  spędzania czasu wolnego.
Projekt „Też potrafisz” C.D.
       We wrześniu uczestnicy projektu, uczyli się  planować zakupy i gospodarować przeznaczonym na ten cel budżetem, brali  udział w scenkach doskonalących zachowania społeczne. Odbyły się również  zajęcia specjalistyczne zakresu integracji sensorycznej.
     W czasie październikowego wyjazdu młodzież wzięła udział w warsztatach poświęconych udzielaniu pierwszej  pomocy. Podopieczni dzielnie radzili sobie w scenkach prezentujących  właściwy model zachowania się w niebezpiecznej sytuacji, układania  poszkodowanego w tzw. pozycji bezpiecznej. Ćwiczyli nabyte umiejętności  na profesjonalnych fantomach. Warsztaty zakończyły się egzaminem, a  każdy ich uczestnik otrzymał dyplom.
       W listopadzie zaczęto się przygotowywać do  Świąt Bożego Narodzenia: prace koncentrowały się wokół wypiekania  świątecznych pierników. Odbyły się również zajęcia z zakresu technologii  informacyjnej mające na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się  myszką. Efektem działań grupy było przygotowanie zdjęć w formacie A4,  dla każdego uczestnika zajęć.
 
Na koniec podsumowano pracę dzieci, podziękowano za  wspólnie spędzony czas, a każdy młody człowiek otrzymał w nagrodę za  wytrwałą pracę pendriva.
 
 W trakcie wszystkich wyjazdów uczestnicy  doskonalili umiejętności praktyczne związane z przygotowywaniem posiłków  dla całej grupy, umiejętności higieniczno-porządkowe, a przede  wszystkim umiejętności społeczne. Spędzali czas aktywnie biorąc udział w  zabawach integracyjnych organizowanych przez opiekunów. Oprócz  specjalistycznych zajęć edukacyjnych, największą popularnością cieszyły  się atrakcyjne zabawy przy ognisku, dzieciaki uczyły się tekstów  piosenek ze specjalnie przygotowanych przez opiekunów śpiewników i  wykonywały je przy akompaniamencie gitary.
       Każdy z wyjazdów w ramach projektu "Ty też  potrafisz" mijał bardzo szybko ze względu na różnorodność proponowanych  zajęć.   
       Dzięki udziałowi w projekcie, dzieci i  młodzież rozwinęły wiele umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie, doskonale się przy tym bawiąc, spędzając czas wśród  rówieśników.
      
Po każdym wyjeździe najważniejsze pytanie podopiecznych projektu i ich rodziców brzmiało: "Kiedy kolejne zajęcia?"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
"INNA BAJKA"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
Wróć do spisu treści