projekt 1 - innabajka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści
Projekt P&G
     
Program "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się"
       

Staramy się w naszej pracy w jak największym stopniu wzbogacić  dzieciom zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Jednym z naszych celów jest  rozwijanie wrażliwości na otaczającą rzeczywistość.
     
W grudniu 2009 roku przystąpiliśmy do Programu "P&G. Żyj,  poznawaj, rozwijaj się" rejestrując Klub Naszej Ziemi  w ramach bloku  tematycznego: „Jestem eko-jestem trendy”. Program ten łączy edukację  ekologiczną i obywatelską dzieci. Ma on na celu stworzenie możliwości do  lepszego i wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie  realnych korzyści dla środowiska naturalnego.
     
Program "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się." składa się z  edukacyjnego programu podstawowego  - zajęć ekologicznych oraz konkursu  grantowego.
     
W realizacji programu pomocne są dostarczone przez Fundację Nasza Ziemia materiały merytoryczne, które zawierają:       
- plan przeprowadzenia pięciu przykładowych zajęć i ich szczegółowe konspekty,    
- sugerowany plan pracy z zajęciami w plenerze w okolicach Światowego Dnia Wody (22 marca) lub   Dnia Ziemi (22 kwietnia),    
- zeszyt ćwiczeń dla każdego dziecka,   
- plakaty do powieszenia,   
- drobne upominki dla dzieci,   
- ulotki informacyjne dla rodziców i opiekunów dotyczące Programu,   
- Opracowaliśmy również projekt i  Nasz Klub  będzie miał możliwość  przeprowadzenia autorskiego programu edukacji  ekologicznej w ramach konkursu grantowego, którego zostaliśmy laureatem  
- Projekt jest realizowany w ramach programu  „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” realizowany przez  Fundację Nasza  Ziemia  i Procter & Gamble. Więcej na temat Konkursu:  www.pgrozwija.pl
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
"INNA BAJKA"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
Wróć do spisu treści