BF - innabajka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści
Projekt „Nauka przez terapię - 2012”

   Zarząd Powiatu Zgierskiego przyznał dotację  Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  i Ich Rodzin „Inna  Bajka” w kwocie 13.660,00 zł na zadanie pn.:    
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:    
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,    
b) rozwijają umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,    
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i  w różnych środowiskach.
 
     Zadanie jest  realizowane  od 01 września do 31  grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopcińskiego w  Aleksandrowie Łódzkim. EEG Biofeedback to metoda instrumentalnej  psychoterapii, która wykorzystuje szczególną umiejętność ludzkiego  mózgu, polegającej na jego wewnętrznej zdolności do uczenia się i  przeprogramowania swoich funkcji nawet w przypadku poważnych zaburzeń  funkcjonowania.    
       Terapią objętych jest 15 uczniów. Dla  każdego z nich przewidziana jest sesja składająca się z 10 treningów.  Biofeedback to nowoczesna metoda trenowania mózgu, która ma na celu  poprawę jego pracy, w efekcie czego osoby poddane terapii min. lepiej się uczą i  zachowują, potrafią kontrolować swoje emocje.    
        Trening przebiega raczej w formie zabawy niż  ciężkiej pracy, ale organizm trenującego może odczuwać zmęczenie.  Pacjent siedzi na fotelu w wygodnej, wybranej przez siebie pozycji,  zwrócony jest twarzą w stronę monitora, na którym emitowane są wideogry.  Przebieg gry jest zobrazowanym przebiegiem fal mózgowych trenowanego.  Informacje uzyskane z obrazu dają możliwość poznania reakcji własnego  mózgu.    
       W oparciu o tą umiejętność, poprzez treningi można  tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywniej. Terapeuta  zakłada trenowanemu na głowę, dwie lub więcej elektrod oraz dwie  elektrody uszne. Elektrody przytwierdzone są żelem, który utrzymuje je  na głowie, który ma również funkcje przewodzenia. Zadaniem pacjenta jest  dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników gry głównie za pomocą  siły swojej woli. Komputer dźwiękiem sygnalizuje, kiedy praca mózgu jest  dobra i stosownie ją nagradza punktami (w tym momencie następuje  sprzężenie zwrotne). Suma zdobytych przez pacjenta punktów pokazywana  jest na monitorze po każdej rundzie. Terapeuta korzystając z programu  komputerowego śledzi pracę fal mózgowych pacjenta, promując fale  pożądane przy jednoczesnej redukcji fal niekorzystnych dla prawidłowego  funkcjonowania organizmu ludzkiego. Wyniki całej sesji zapisywane są w  bazie danych pacjenta. Po każdej sesji drukowane są one w celu śledzenia  czynionych postępów.
     
Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON.

   
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
"INNA BAJKA"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
Wróć do spisu treści